(ทุกสินค้า) Exclusive ทัวร์โปรแกรมเข้าโรงงานจีน เจ้าของแบรนด์ สั่งผลิตพร้อมท่องเที่ยวในรอบเดียว

หน้าหลัก (ทุกสินค้า) Exclusive ทัวร์โปรแกรมเข้าโรงงานจีน เจ้าของแบรนด์ สั่งผลิตพร้อมท่องเที่ยวในรอบเดียว

 • รหัสทัวร์ : 63

 • 4 วัน / 3 คืน
 • คน: 2
 • กวางโจว, อี้อู, เซิ่นเจิ้น, ฝอซาน, จงซาน
 • เจมส์จอยส์ ซานหยวนหลี่

Exclusive เข้าโรงงานจีนหรือดิวสั่งกับโชว์รูมหน้าโรงงานจีน เจ้าของแบรนด์สั่งผลิตพร้อมท่องเที่ยวในรอบเดียว

ให้เรื่องงานและเที่ยวเป็นเรื่องเดียวกันกับ China X Tour4trip 

เที่ยวบิน

 • เที่ยวบินไป : KQ886 เคนย่า 14.40 น. ถึง 18.35 น.
 • เที่ยวบินกลับ : KQ887 เคนย่าแอร์เวย์ 21.40 น. ถึง 23.30 น.

ช่วงเวลาการเดินทาง

 • 20 มี.ค. 2024 - 23 มี.ค. 2024
 • 7 เม.ย. 2024 - 10 เม.ย. 2024
กำหนดวันเดินทาง ราคา/ท่าน (เดินทาง 2 ท่านขึ้นไป) วันพัก/คืน แพ็กเกจ เมือง จองทางเว็บ
20 - 23 มี.ค. 202428,800.-4 วัน / 3 คืน(ทุกสินค้า) Exclusive ทัวร์โปรแกรมเข้าโรงงานจีน เจ้าของแบรนด์ สั่งผลิตพร้อมท่องเที่ยวในรอบเดียวกวางโจวเลยกำหนด
7 - 10 เม.ย. 202428,800.-4 วัน / 3 คืน(ทุกสินค้า) Exclusive ทัวร์โปรแกรมเข้าโรงงานจีน เจ้าของแบรนด์ สั่งผลิตพร้อมท่องเที่ยวในรอบเดียวกวางโจวเลยกำหนด
22 - 25 พ.ค. 202428,800.-4 วัน / 3 คืน(แบรนด์เสื้อผ้า) ทัวร์โปรแกรมดีลโรงงานเสื้อผ้าสร้างแบรนด์ตัวเอง เดินงาน 3 วัน (ได้แบรนด์เสื้อผ้า 1 ตัว) Invited Factoryกวางโจวเลยกำหนด
12 - 15 มิ.ย. 202428,800.-4 วัน / 3 คืน(แบรนด์เสื้อผ้า) ทัวร์โปรแกรมดีลโรงงานเสื้อผ้าสร้างแบรนด์ตัวเอง เดินงาน 3 วัน (ได้แบรนด์เสื้อผ้า 1 ตัว) Invited Factoryกวางโจวจอง

โปรแกรม ( 3 วัน )

 • Day 1

  ตลาดซาเหอ-ตลาดผ้าม้วน

  ตลาดซาเหอ-ตลาดผ้าม้วน

 • Day 2

  เข้าโรงงาน

  เข้าโรงงาน

 • Day 3

  ตลาดซาเหอ-ตลาดผ้าม้วน

  ตลาดซาเหอ-ตลาดผ้าม้วน

ดาวโหลดโปรแกรมเต็ม คลิก