GZ ทัวร์กวางโจวพร้อมทีมงานเดิน 3 วัน สายธุรกิจ-KQสีเขียว

หน้าหลัก GZ ทัวร์กวางโจวพร้อมทีมงานเดิน 3 วัน สายธุรกิจ-KQสีเขียว

  • รหัสทัวร์ : 87

  • 4 วัน / 3 คืน
  • คน: 2
  • กวางโจว
  • เจมส์จอยส์ ซานหยวนหลี่

เที่ยวบิน

  • เที่ยวบินไป : KQ886 เคนย่า 14.40 น. ถึง 18.35 น.
  • เที่ยวบินกลับ : KQ887 เคนย่าแอร์เวย์ 21.40 น. ถึง 23.30 น.

ช่วงเวลาการเดินทาง

กำหนดวันเดินทาง ราคา/ท่าน (เดินทาง 2 ท่านขึ้นไป) วันพัก/คืน แพ็กเกจ เมือง จองทางเว็บ

โปรแกรม ( 0 วัน )

ดาวโหลดโปรแกรมเต็ม คลิก