(2 เมือง) ทัวร์โปรแกรมสินค้าตกแต่งโฮสเทล-โรงแรม-ร้านอาหาร ตลาดจีนที่เมืองฝอซาน+เมืองกวางโจว เดินงาน 3 วัน (มีรถรับ-ส่งระหว่าง2เมือง)